TRỞ THÀNH ANH HÙNG TÊ GIÁC

Chiến dịch luôn tìm kiếm những cơ hội mới để hợp tác với các sinh viên đại học quan tâm đến việc bảo tồn và truyền bá thông điệp ngưng sử dụng sừng tê giác. Nếu bạn hoặc câu lạc bộ của bạn muốn tham gia chiến dịch, vui lòng cam kết hỗ trợ của bạn.

CÁCH HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH


 

Chiến dịch Wild Rhino luôn tìm kiếm những cơ hội mới để hợp tác với các sinh viên đại học quan tâm đến việc bảo tồn, muốn giúp truyền bá thông điệp không sử dụng sừng tê giác và về tác động gây hại của việc này đối với động vật hoang dã.

Chiến dịch Wild Rhino đã phát triển mối quan hệ với khoa thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Hà Nội cũng như Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai trường đã tổ chức các buổi hội thảo và triển lãm về vấn đề sử dụng sừng tê giác, bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn.

Tôi có thể tham gia chiến dịch như thế nào? Hội thảo hay triển lãm nghệ thuật và nhiếp ảnh là những cách tuyệt vời để tương tác về chủ đề bảo tồn. Ngoài ra, nhiều trường đại học có các câu lạc bộ liên quan tới vấn đề bảo tồn động vật hoang dã, có liên kết với khoa sinh học, khoa học tự nhiên và các khoa về động vật

Nếu bạn hoặc câu lạc bộ của bạn muốn tham gia chiến dịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng “biểu mẫu cam kết hỗ trợ của bạn” phía dưới và chọn hộp ô “Tôi muốn tham gia, vui lòng liên hệ với tôi”.

CAM KẾT HỖ TRỢ CỦA BẠN


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chiến dịch được thành lập bởi tổ chức

VỀ CHIẾN DỊCH Wild Rhino


Chiến dịch Wild Rhino truyền tải thông điệp trên các kênh truyền thông đa phương tiện, tổ chức các cuộc thi và các chuyến đi trải nghiệm hoang dã ở Nam Phi để tạo cơ hội cho các thế hệ trẻ Việt Nam học hỏi về việc bảo vệ tê giác hoang dã và tạo điều kiện cho các em trở thành những đại sứ trẻ của chiến dịch.